Brief aan burgemeester Den Oudsten – cameratoezicht

Gepubliceerd op door | 1 reactie
Bewakingscamera
Foto: everystockphoto.com/photo.php?imageId=282237

Op 6 oktober stuurde ik een brief naar burgemeester Den Oudsten over het plaatsen van camera’s in het gebied genoemd de Gele loper. Daar heb ik 15 oktober antwoord op gekregen. Hieronder is mijn brief te lezen met de antwoorden van de burgemeester (vaak per twee vragen) ingevoegd.

Helaas moeten we constateren [4] [5] dat er alleen nog maar meer camera’s geplaatst worden omdat de overlast zich verplaatst en er nieuwe problemen bij zijn gekomen (zakkenrollende asielzoekers). Voor het laatste geval wordt zelfs niet aangegeven waar de camera’s geplaatst worden. Bovendien is het college van plan om de tijdelijke politiecamera’s aan het einde van de beperkte periode te vervangen door gemeentecamera’s.

Er hangen zo dus wél overal in het centrum camera’s. Overal wordt je dus in de gaten gehouden. Dat terwijl het nut van de camera’s voor de algehele veiligheid niet aangetoond kan worden. Ik wil niet in de gaten gehouden worden, maar ik kan nergens in het centrum meer ‘veilig’ over straat.

Ik, en de Piratenpartij met mij, wil meer privacy voor de burger en beperking van cameratoezicht [6]. Niet méér camera’s die de problemen alleen maar verplaatsen.

 


Geachte burgemeester Den Oudsten,

In uw brief [1] aan de raad van 4 oktober schrijft u over de overlast in het gebied de Gele Loper. U beschrijft de problematiek en draagt een pakket van oplossingen aan. In die brief geeft u aan dat de overlast zich verplaatst heeft van het A-kwartier naar Nieuwstad. Hoewel er ook wat overlast in het A-kwartier blijft.

Hierover wil ik u een aantal vragen stellen.

1. Bent u van mening dat de problematiek zich in de stad slechts verplaatst heeft nadat eerder camera’s in het A-kwartier geplaatst zijn geweest [2]?
2. En helpt cameratoezicht – in combinatie met een pakket aan maatregelen – dus blijkbaar niet in voldoende mate om de onrust in de stad op te lossen?

In het A kwartier is gebleken dat een pakket aan maatregelen, waaronder cameratoezicht, positief effect heeft. Voor de omwonenden en bedrijven in dat gebied hebben de maatregelen dan ook zeker meerwaarde gehad. Dat de overlast hierdoor verschuift doet niet af aan de positieve effecten voor de omgeving. Op dit moment is sprake van een toenemende overlast in het de Folkingestraat. Juist om te voorkomen dat eenzelfde ernstige overlastsituatie ontstaat als in het A kwartier heeft bestaan, is nu al voor een brede integrale aanpak gekozen.

3. Staan deze camera’s 24 uur per dag aan? Of alleen in de perioden dat overlast plaats vindt of te verwachten is?
4. Als deze camera’s niet continue aan staan. Is het dan zichtbaar of de camera’s aan staan?

De camera’s staan 24 uur per dag aan. Vanaf de straat is het niet fysiek zichtbaar of de camera’s aan staan. Wel wordt in het gebied met borden aangegeven dat er cameratoezicht is.

5. De meeste camera’s komen rond de hoerenbuurt te hangen. Verwacht u daardoor niet dat de klandizie voor de legale beroepsbeoefenaars in deze buurt achteruit zal lopen omdat klanten zich ‘bekeken’ zullen voelen?
6. Bent u bereid hier compensatie voor te bieden?

Op voorhand is geen aanleiding om aan te nemen dat er minder klandizie zal zijn door het cameratoezicht. Ik zie dan ook geen reden om toezeggingen te doen over compensatie.

7. U geeft aan (punten 9 en 10 in uw brief) dat de politie vooral bonnen en pv’s blijft schrijven zodat verblijfsverboden opgelegd kunnen worden aan personen. Maar als iemand een overtreding begaat, hoe kan die dan zo snel alweer tot overlast leiden dat een verblijfsverbod een oplossing biedt?
8a. Leiden verblijfsverboden juist niet tot verschuiving van de overlast?
8b. Is de strafmaat en snelheid van vervolging dan niet onderdeel van het probleem?

Het opleggen van verblijfsontzeggingen is een van de instrumenten om in een omgeving meer rust te brengen. Zonder deze mogelijkheid gebeurt het dat een overlastpleger een bon krijgt of na verhoor wordt heengezonden en dan weer terug komt naar het gebied. Om dit te voorkomen kunnen verblijfsontzeggingen worden uitgereikt.

9. Vind u het niet overdreven om door het hele centrum camera’s op te hangen terwijl deze de problematiek niet oplossen en alleen verplaatsen?

Het is niet juist dat in het hele centrum camera’s hangen. In de gemeente Groningen wordt juist steeds zorgvuldig afgewogen of cameratoezicht meerwaarde heeft. Uit de aanpak in het A kwartier is gebleken dat, in combinatie met andere maatregelen, cameratoezicht een grote meerwaarde heeft.

10. Wat vindt u van de aanpak in Portugal waar (ook hard-)drugs legaal is, en verslaafden geholpen worden [3]?
11. Is met het uit het criminele circuit halen van drugs niet minder overlast te verwachten. Waardoor er minder inzet van handhaving nodig is. En daarbij minder cameratoezicht. Lost dát de problematiek niet pas echt op?

Dit zijn goede vragen waar veel voor en tegens zijn. In Nederland is de keuze gemaakt dat (hard)drugs niet legaal is. Persoonlijk acht ik het ook niet wenselijk om harddrugs te legaliseren. Dit mede gelet op de gezondheidsrisico’s.

Met vriendelijke groet,
Alex Haan, een Groninger Piraat

[1] http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/collegebericht.cgi/action=view/id=118466
[2] https://www.oogtv.nl/2016/06/geen-cameratoezicht-meer-in-a-kwartier/
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_policy_of_Portugal


[4] http://www.dvhn.nl/groningen/Vrees-voor-terugkeer-overlast-A-kwartier-21782056.html
[5] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/170262/Politie-zet-camera-s-in-tegen-zakkenrollende-asielzoekers
[6] https://programma.piratenpartij.nl/kernpunten#burgerrechten

Eén reactie op "Brief aan burgemeester Den Oudsten – cameratoezicht"

  1. Het is niet helemaal waar wat de burgemeester zegt. Ik heb geen bordjes gezien met een waarschuwing over de nieuwe camera’s, en de camera’s hingen er wel heel snel.
    Voor mij is de Gele Loper incl Folkingestraat nu een gebied waar ik principieel omheen loop vooral omdat het gewoon niks toevoegd, niet helpt en een halfslachtige aanpak is. Teleurstellend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *